Sedinte ale Consiliului Local

2020

 

2018

 

2017

 

2016

 • Hot. nr. 01/18.01.2016 privind excedentul bugetar al anilor precedenti pt. finantarea unor chelt. la sectiunea dezvoltare.
 • Hot. nr. 02/29.01.2016 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2016.
 • Hot. nr. 03/29.01.2016 privind incet. calit. de membru a com. GREACA din cadrul Asoc. de Dezv. Intercomunitara Euro APA.
 • Hot. nr. 04/29.01.2016 privind aprob. cotizatiei com. Barbulesti pe anul 2016 catre Asoc. de Dezv. Intercom. Euro APA.
 • Hot. nr. 05/29.01.2016 privind aprobarea Planului de lucrari si actiuni de interes local ce se vor desfasura in anul 2016.
 • Hot. nr. 06/29.01.2016 privind modificarea HCL nr.21/2015.
 • Hot. nr. 07/29.01.2016 privind reglementarea circulatiei pe terit. com. Barbulesti a mijloacelor care transporta materiale periculoase, calsificate conf. legii.
 • Hot. nr. 08/29.01.2016 privind instituirea unor reguli si masuri oblig. de aparare impotriva incendiilor corelate cu niv. si natura riscurilor locale.
 • Hot. nr. 09/29.01.2016 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor aferent localitatii Barbulesti.
 • Hot. nr. 10/29.01.2016 privind reglementarea lucrarilor cu foc deschis si a fumatului.
 • Hot. nr. 11/29.01.2016 privind sistemul de masuri tehnico-organiz. referitoare la instruirea in domeniul situatiilor de urgenta.
 • Hot. nr. 12/29.01.2016 privind aprobarea functionarii retelei scolare pt. anul scolar 2016 - 2017.
 • Hot. nr. 13/29.01.2016 privind anularea maj. de intarziere aferente oblig. fisc. princip. restante la 30 sep. 2015.
 • Hot. nr. 14 si 15/08.02.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta si aprobarea bugetului local pe anul 2016.

 

2015

 

2014

 

2012 - 2013

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.