Componența Consiliului Local

Mandatul 2012 - 2016

01. Radu Dumitru - API

02. Ion Iancu - API

03. Vasile Puiu - API

04. Moise S. Gheorghe - API

05. Baicu Alior - API

06. Moise M. Gheorghe - API

07. Calin Gheorghe - API

08. Moise Vasile - API

09. Bacrita Dumitru - API

10. Cutitaru Zobar Marian - PNL

11. Ion Gheorghe - PNL

12. Serban Ionel - PNL

13. Ion Calinache - PNL

14. Baicu Dumitru - PNL

15. Cutitaru Ion - PNL

 

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.